ὑέων

ὑέων
υἱός
huihus
masc gen pl
ὑέω̆ν , υἱός
huihus
masc gen pl
υἱός
huihus
masc gen pl (epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Ὑέων — Ὕη fem gen pl (epic ionic) Ὑ̱έων , Ὕης as the god of fertilizing moisture masc gen pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”